Fortsatt hållbar tillväxt på den spanska bostadsmarknaden: priserna förväntas att stiga 5,0 % årligen under 2019-2020.

Den spanska bostadsmarknaden går in i en mer mogen fas kännetecknad av en mer normaliserad tillväxt, efterfrågan och prisutveckling. De faktorer som stödjer utvidgningen av bostadsmarknaden (ökad sysselsättning, gynnsamma ekonomiska villkor och förhöjd extern efterfrågan) fortsätter att utvecklas positivt. Även utbudet av nya bostäder fortsätter att växa kraftigt, särskilt i områden med hög efterfrågan. Den expansiva trenden inom sektorn beräknas att fortsätta de närmaste åren.

 

Den spanska bostadssektorn slutade 2018 med mycket goda siffror

Antalet bostadstransaktioner nådde 516 000 enheter, 10% mer än 2017; utfärdade licenser för nybyggnation överskred 100 000 enheter, 25% mer än året innan, och priserna ökade med 6,7%. Den uppåtgående trenden i bostadssektorn har även smittat av sig på den spanska ekonomin som helhet. Spaniens BNP växte med 2,6% 2018 vilket är klart högre än EU-snittet.

 

Under 2019 och 2020 förutspår vi en fortsättning på den expansiva tendensen i ekonomin men i något mer normal tillväxttakt. Spaniens BNP väntas att växa med 2,3% respektive 1,9% enligt CaixaBank Research.

 

Mellan januari och september 2018 ökade försäljningen med 11%, men under sista kvartalet 2018 ökade försäljningen något långsammare, +7,5%. Denna trend har fortsatt under Q1 2019, med en ihållande tillväxt om 3,7%.

 

Den starka utvecklingen av försäljningen av nya bostäder bibehölls under Q1 2019, med en tillväxt på 14,4% jämfört med 1,4% för begagnade bostäder. Som följd har nya bostäder relativt sett återtagit marknadsandelar (18,4% under Q1 2019), men fortfarande långt från det senaste decenniets genomsnitt på 36%.

Relaterade artiklar