Spanien hamnar i topp vad gäller BNP-prognoser fram till år 2025. Studier publicerade av Harvard Centrum för Internationell Utveckling, visar att Spanien förväntas hamna i topp på BNP-tillväxt fram till 2025. Prognosen är att Spanien hamnar på en förstaplats i Europa och på en 4e plats i OECD. Tillväxten förväntas uppgå till 3,8% årligen. “The outlook is similarly bright for Spain according to studies published by the Harvard Center for International Development. Forecasts show that Spain will be the number one in Europe and the fourth in the OECD in terms of GDP growth to 2025”. Vi har tidigare skrivit om Spaniens BNP och du kan läsa artikeln här.

Källa: Harvard (2017): “Globala tillväxtprognoser för ekonomisk komplexitet”, ATLAS of Economic Komplexitet, Centrum för Internationell Utveckling

Relaterade artiklar