Fastighetsbolaget Sagax har förvärvat sju fastigheter i Madrid och en fastighet i Barcelona. Investeringen uppgår sammanlagt till motsvarande 200 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärven är de första som Sagax genomför inom ramen för den strategi som kommunicerades i årsredovisningen för 2018 enligt vilken Sagax avser att bygga upp en verksamhet i Madrid och Barcelona. Under 2019 har bolaget även anställt en verkställande direktör för verksamheten i Spanien.

De nyförvärvade fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 27 200 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,1 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 11,7 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 79 procent. Tillträde har skett under det tredje kvartalet 2019.

 

Relaterade artiklar