Vanliga frågor

Här följer en sammanställning över de vanligaste frågorna om att investera med Spanska Fastighetsfonden. Tveka inte över att höra av dig till oss om du har fler funderingar som vi inte listat här under. Du når oss alltid på info@spanskafastighetsfonden.com eller via 08-5592 28 37.

Vad är minsta investeringsbelopp?
Att investera med Spanska Fastighetsfonden skall vara möjligt för alla. Minsta investeringsbelopp är därför oftast 3000 €. Men det varierar beroende på projekt.

 

Hur lång tidshorisont är det på min investering?
Varje projekts investeringshorisont framgår alltid av investeringsmaterialet. De allra flesta projekt har en tidshorisont som innebär att du som investerare kan räkna med att du får tillbaka ditt investerade kapital senast inom 5 år. Ibland tidigare, om projektet tillåter det. Alla villkor framgår av respektive projektets investeringsmaterial.

 

Hur får jag min avkastning?
Din avkastningen betalas ut halvårsvis till ett av dig angivet bankkonto.

 

Vilken avkastning kan jag förvänta mig att få?
Vi strävar efter att investera i fastigheter som kan ge en totalavkastning på mellan 9-14% årligen. Den totala avkastningen består av värdeutveckling och de årliga utdelningarna. De årliga utdelningarna består av driftnettot som uppstår från erhållna hyresintäkter minus driftkostnader. Utöver utdelningarna så räknar vi även med att investera i fastigheter som över tid kommer stiga i värde, detta skapar en värdestegring på vårt fastighetsbestånd. Den totala avkastningen utgörs alltså av utdelningarna och värdestegring, och varierar så klart från fastighet till fastighet, beroende på flera faktorer. När du investerar med oss får du alltid ett investeringsmaterial med all information rörande investeringen. Däribland förväntad totalavkastning.

 

Hur stor del av fastighetens driftnetto får jag via mina andelar?
Din andel i fastigheten är pro rata. På vanlig svenska betyder det att din andel av fastighetens driftnetto är proportionerlig i förhållande till din insats. Har du via din investering bidragit med 10% av fastighetens förvärvspris så blir din andel också 10%. Har du bidragit med 20% av fastighetens förvärvspris blir din andel 20%. Och har du bidragit med 1% av fastighetens förvärvspris så blir din andel 1%. Konstigare än så är det inte.

 

Vad investerar jag i?
Du investerar med Spanska Fastighetsfonden som i sin tur investerar i hyresfastigheter. Antingen genom att bli andelsägare i fastigheten eller genom att bli långivare till Spanska Fastighetsfonden som förvärvar och äger fastigheten.

 

Kostar det något att bli medlem på er hemsida?
Nej. Det är helt gratis.

 

Förbinder jag mig till att investera om jag blir medlem på www.spanskafastighetsfonden.se?
Nej. Du förbinder dig inte till någonting. Medlemskapet ger dig möjlighet att investera tillsammans med oss.

 

Om jag vill avsluta investeringen, hur går det till?
Du kan överlåta dina andelar eller lån till tredje person. Ha dock i åtanke att andelarna eller lånen inte är noterade på någon börs eller marknadsplats och att det därmed kan vara svårare att hittta en köpare. Spanska Fastighetsfonden har som målsättning att i framtiden börsnotera sig och därmed förenkla försäljningen av befintliga andelar.

 

Hur skattas intäkter i Sverige?
Om du investerar som privatperson och har din skattehemvist i Sverige så beskattas dina intäkter från investeringen som inkomst av kapital. Du kan läsa mer om Skatteverkets regler genom att klicka här och här. Om du investerar via ett svenskt företag behöver du fråga din redovisningskonsult/revisor hur intäkterna kommer att beskattas.

 

Vilka risker är förknippade med att investera i fastigheter i Spanien tillsammans med Spanska Fastighetsfonden?
Vi har samlat ett urval av potentiella risker här.

 

Vad skiljer Spanska Fastighetsfonden och Tessin åt?
Tessin är en digital plattform där privatpersoner och företag erbjuds möjlighet att låna ut pengar till olika fastighetsutvecklare i Sverige som marknadsför sina fastighetsprojekt på Tessins anslagstavla. Oftast sker investeringen genom att du agerar långivare, dvs du lånar ut pengar och erhåller ett skuldebrev som bevis på detta. Det innebär alltså att du inte är delägare i fastigheten. Din avkastning är oftast inte heller direkt kopplad till hur fastighetsprojektet utvecklar sig, istället erhåller du en fast ränta. Spanska Fastighetsfonden är idag inte en plattform där flera olika fastighetsutvecklare får möjlighet att annonsera sina fastighetsprojekt. Vi är ett fastighetsbolag som investerar i fastigheter och som i dagsläget inte verkar i Sverige, utan enbart i Spanien. Utöver räntan som kommer från driftnettot så erbjuder Spanska Fastighetsfonden även möjligheten att få ta del av fastigheternas värdeutveckling.

 

Finns det möjlighet att längre fram investera i en fond istället för enskilda fastigheter? Så att man kan sprida sina risker.
Ja, det är en möjlighet som vi ser över just nu och som vi hoppas kunna lansera inom kort.

 

Varför finns det så lite information på hemsidan om era kommande investeringar?
Av regulatoriska skäl får vi endast visa aktuella projekt för dem som anmält intresse för denna typ av investeringar. Du kan anmäla ditt intresse genom att klicka här. Att reservera andelar i ett specifikt projekt är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan investeringsmaterialet skickat till din epost. I investeringsmaterialet framgår all information och alla villkor rörande avkastning, risker, tidsplan, kalkyler, bilder på fastigheten, information om området m.m.

 

Hur går en investering till?
Att investera med Spanska Fastighetsfonden skall vara enkelt och smidigt.

  • Välj ett projekt som du tycker är intressant och vill investera i.
  • Reservera andelar i projektet genom att fylla i detta formulär (klicka här).
  • Inom kort får du investeringsmaterialet skickat till din epost.
  • Läs på om projektet och ställ frågor till oss.
  • Fyll i teckningsanmälan och skicka till info@spanskafastighetsfonden.com.
  • När vi mottagit din teckningsanmälan kommer du få signera ditt investeringsavtal.
  • Betala in ditt önskade investeringsbelopp

Om du är en investerare som är intresserade av att investera tillsammans med oss kan du skicka en intresseanmälan till oss via denna sida. Denna intresseanmälan är icke-bindande. Juridisk bunden blir du först när du som investerare skrivit under avtalet.