Vår investeringsprocess

Hur investerar vi och hur ser vår strategi & investeringsprocess ut?

Vi investerar i orter som har en befolkningstillväxt, växande näringsliv samt svensk turism och företagande. Vår investeringsprocess är baserad på följande grundstenar:

 • Geografiska parametrar
 • Demografiska parametrar
 • Fastighetsrelaterade parametrar
 • Ekonomiska nyckeltal

Vi investerar inom segmentet bostäder och kontor och arbetar utifrån en klusterstrategi. Vi investerar inte i handels- och logistikfastigheter. Vår klusterstrategi innebär:

 • Bra geografiskt läge i storstadsregioner
 • Med hög tillgänglighet
 • Ligga nära stadshubbar, knutpunkter och trafikleder
 • Marknad med befolkningsökning, tillväxt av näringsliv och kommunal satsning
 • Ska ha en utvecklingspotential i både stadsbild och profil

 

Genom ett gediget arbete av våra medarbetare så förvärvar, förädlar och förvaltar vi våra hyresfastigheter på den spanska fastighetsmarknaden och ser till att vi har en optimal fastighetsportfölj, skapar långsiktiga värden för våra investerare, aktieägare och kunder. Vi använder oss av ett brett externt nätverk av utvalda samarbetspartners inom byggnation, design, arkitektur, juridik och mäkleri. Vårt mål är att investera i fastighetsprojekt där vi kan förädla, utveckla och optimera fastighetens användning och upplåtelseform för att maximera det totala värdet och på så vis uppnå en hög avkastning på investerat kapital. Detta tillsammans med gedigen erfarenhet och brett kontaktnät lägger en solid grund till attraktiva och stadiga avkastningar inom fastighetssegmentet. Du kan läsa mer om den spanska fastighetsmarknaden genom att klicka här. Och du kan se alla våra investeringsobjekt genom att klicka här och välja Investering under kategori.

 

 

Hur tänker vi kring förvaltning och förädling?

För oss är varje projekt unikt och anpassas efter sina egna förutsättningar och styrs på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt mål är att aktivt förvalta fastigheterna genom kompetens både internt och externt. Detta ger oss en möjlighet att ha en nära dialog med hyresgästerna och möta befintliga och potentiella kunders efterfrågan. Vår förädlingsstrategi innebär:

 • Identifiera fastigheter med utvecklingspotential och outnyttjad mark
 • Optimera fastighetens användningsområde och upplåtelseform och på så vis uppnå en hög värde- och hyresutveckling samt avkastning till våra investerare.
 • Ha en djup insyn i både den svenska och spanska fastighetsmarknaden för att identifiera nya trender
 • Etablera och utveckla kontakter med beslutsfattare för att vara rätt positionerade för tillväxt

Vår förvaltingsstrategi innebär:

 • Bygga långsiktiga och nära relationer med våra hyresgäster och partners
 • Maximera standarden på våra objekt för att skapa hög kundnöjdhet och därmed goda hyresnivåer
 • Ha kreditvärdiga hyresgäster med god intjäningsförmåga

 

Vikten av effektivitet och best practice

Vårt arbete genomsyras av effektivitet och best practice. Vi arbetar utifrån tydliga processer och rutiner för att stärka organisationens kultur och struktur. Detta åstadkommer vi genom att automatisera samt paketera processer och mallar som vi sedan använder som verktyg i vårt dagliga arbete. Vi är övertygade om att detta skapar långsiktig kundnöjdhet, aktieägarvärde och goda affärer.